Swot analızı - 21/06/2016 STRES - 07/05/2019 pazar analızı - 19/10/2015 stil - 02/03/2018 üretim - 12/09/2014 planlama - 27/01/2013 ık- 15/04/2012

Swot Analizi

Merhaba;
Özellikle pazar araştırmalarında, iyileştirme çalışmalarında ve performans değerlendirmelerinde önümüze çıkan SWOT analizi hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk önce “SWOT” kelimesinin açılımı nedir, inceleyelim. “SWOT” İngilizce terimlerin kısaltması olup Türkçe karşılıkları aşağıdaki gibidir. Strateji geliştirmek için 4 ana maddeden incelenen kişi, kurum, kuruluş, piyasa, proje vb. öğelerin güçlü ve zayıf  yönlerini belirleyerek oluşabilecek tehdit ve fırsatları önceden tahmin edebilme çalışmalarıdır. Saptamalar bir teknik kullanılarak yapılmalıdır.
Ayrıca SWOT analizi içine 4 yardımcı madde de oturtularak tüm çalışmalar bu kombinasyon içinde yürütülmedir. Çoğunlukla kurum değerlendirmek için kullanılan bu analiz tipi aslında kurum içindeki bölümler veya kişiler içinde önemli sonuçlar verebilir. İlk iki madde ile analizi yapılan öğenin kendini tanıması için biz zemin hazırlamaktadır. Böylece analiz öğesi konumunu belirleyebilir. Son iki madde ile de olumlu yada olumsuz iç ve dış etkenler sayesinde neler ile karşılaşabileceğimize ışık tutar.
Analizimiz için gerekli olan ana başlıkları fazla detaya girmeden ele alalım. Değerlendirilmesi gereken konular ağırlık kurum için hazırlanmıştır. Bu bölümlerde soracağımız sorulara cesur ve natürel olarak cevap vermek bizim için daha verimli ve yararlı olacaktır.  

STRENGHTS = GÜÇLÜ
01. Deneyimli ve zeki, etkili, kontrol gücü yüksek, sevilen bir yönetime sahip misiniz? 
02. İş akışlarınız eskizsiz ve sorunsuz mu çalışıyor? 
03. Veri deponuzun zenginliği sizi tatmin ediyor mu? ( Not : Veri Madenciliği konusunu ayrıca yayınlayacağız. ) 
04. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriniz verimlimi, yada strateji jeneratörünüzün  gücü yerinde mi? ( Not : Inovasyon konusunu da mutlaka ele alacağız. ) 
05. İş gücü kaynaklarımızın kalite seviyesi nedir? Vb... 

WEAKNESSES = ZAYIF 
01. Finanssal konularda güç eksikliğimiz var mı? 
02. Sektöre ait pazarın ne kadarında varız veya pazar payımız kurumumuzun bünyesini tatmin ediyor mu? 
03. Kurumumuzun bütünleşik yapısının oranlarında düşüş var mı? ( Kar, özsermaye, marka, menkul değerler, ciro vs… ) 
04. Hantal bir yönetime mi sahibiz? 
05. Kurumumuzdan daha iyi ürün veya hizmet sunanlar var mı? Vb…  

  OPPORTUNITIES = FIRSAT 
01. Gelişen dünya teknolojisi ile akımlardan faydalanabilir miyiz? 
02. Bilinçlenen müşterinin artık ürün veya hizmet ayrıcalıklarını göz önünde tutmasını değerlendirebilir miyiz? 
03. Değişen ihtiyaçlar için kitlesel ataklar yapabilir miyiz? 
04. Sektörün eksik ve açıklarını tespit edip iyi bir sunumla nasıl öncü olabiliriz? 
05. Kumumuzun niteliklerini nasıl arama kriteri yapabiliriz? Vb… 

THREATS = TEHDİT 
01. Rakipler ne yapıyor? Yükselişte mi, yatırımları var mı, pasta payları nedir? Vs… 
02. Yeni bir çıkış için ekonomik durumumuz düşebilir mi? 
03. Yeni ürün yerine hafif makyaj çalışmaları boşa gidebilir mi? 
04. Değişen piyasaya ayak uyduramazsak ne olur? 
05. Düşüşe geçmemize neden olabilecek yeni tehditler nelerdir? 

Sadece bu analizle yola çıkmanın doğru olmayacağını da belirtmek isterim. Çıkan sonuçların sağlamasını yapmak için farklı yöntemlere baş vurulmadır. Araştırmalar farklı platformlarda ve farklı dallarda yapılmalıdır. Pazar araştırmaları, rekabet araştırmaları, risk analizleri, müşteri görüşleri veya değerlendirmeleri, anketler, bütçe ve ekonomik döngüler ile planlanan sürece ait yaşanan tecrübelerinde SWOT analizini destekler olması gerekmektedir. Özetleyecek olursak SWOT analizi eldekileri iyileştirmede veya yeni hedefleri gözetmede iyi bir yöntem. Ancak bu analizi yaparken geçekleri ifade etmek çok önemlidir. Çünkü çıkan sonuçlara göre verilecek stratejik kararlara büyük etkisi olabilir. 

Bu araştırmaların yapılması istisnai durumlar hariç kurumların bütçelerine göre ayarlanabilir olduğunu belirtmek isteriz.Görüş almak için bizimle irtibata geçiniz.  
 

 Sohbet aç başa dön